Thẩm mỹ viện Thẩm mỹ viện
Bác sĩ tư vấn: 1900.6499
Trang chủ / Bảng giá các dịch vụ tại thẩm mỹ viện Đông Á mới nhất / Chi phí dịch vụ cấy tóc tại Thẩm mỹ viện Đông Á

Chi phí dịch vụ cấy tóc tại Thẩm mỹ viện Đông Á

0 Comments

CHI PHÍ CẤY TÓC SINH HỌC BIOFIBRE

Số lượng tóc 600 sợi 1000 sợi 1400 sợi 1600 sợi
Tình trạng Tóc mất ít Tóc mất vừa Tóc mất nhiều & hói nhẹ Tóc mất nhiều & hói nhiều
Giá dịch vụ theo lần (sợi 15 cm) (USD) 1,800 3,000 4,200 4,800
Giá dịch vụ theo lần (sợi 30 cm) (USD) 2,100 3,500 4,900 5,600
Giá dịch vụ theo lần (sợi 45  cm) (USD) 2,400 4,000 5,600 6,400


CHI PHÍ CẤY TÓC TỰ THÂN

Tình trạng Chi phí (triệu đồng) Thời gian (phút)
Cấp độ 1:
Diện tích hói đầu từ 5 – 10 cm2
30 180 – 240
Cấp độ 2:
Diện tích hói đầu từ 10 – 20 cm2
35 180 – 240
Cấp độ 3:
Diện tích hói đầu từ 20 – 30 cm2
40 180 – 240
Cấp độ 4:
Diện tích hói đầu từ 30 cm2
45 180 – 240

Các tin liên quan

X